حذف ویروس سایت های هک شده

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 50 دقیقه است